elvirapuig

Criança positiva

L'educació és l'arma més poderosa per canviar el món
Nelson Mandela
Fer preguntes és prova que es pensa
R. Tagore
Tota la vida és una constant educació
Eleanor Roosevelt

Acompanyament a pares i mares - Criança positiva

Què és la criança positiva?

El món ha experimentat en les darreres dècades grans transformacions  que han repercutit en diferents aspectes de la nostra vida. La manera de comunicar-nos amb la incorporació de noves tecnologies, accedir al nostre coneixement i  redefinir  conceptes com el de criança. Ara la criança  implica vetllar pels infants tant pel seu aprenentatge com pel seu benestar, i es té en compte  des de les famílies com a les polítiques de governs i ajuntaments. 

 

Totes les famílies en algun moment de les seves vides  poden experimentar situacions estressants i tenir poc suport per fer front als reptes de transicions i crisis vitals. Poden patir  pressions al dia a dia,  passar per problemes econòmics  o tenir dificultats per afrontar el rol parental en solitari entre d’altres.  Situacions amb molt de dolor, desconeixement, repetició de patrons i carència afectiva. Per això    cal identificar les necessitats  per  poder exercir la criança positiva i treballar conjuntament amb els fills per poder reforçar totes  les  capacitats.

 

L’exercici de ser pares i mares dins d’una parentalitat positiva fa referència a “comportaments dels pares fonamentats en l’interès superior  del menor,  que tenen cura,   desenvolupen capacitats, no són violents   i ofereixen reconeixement i orientació, que inclou establiment de “límits” que permetin el ple desenvolupament del nen”. (Recomanació 19 del Comité de Ministres del Consell d’Europa, 2006).

 

Així, la criança positiva és un tipus d’educació dels nens en el context familiar que es basa en el respecte i el reconeixement  de la individualitat,  i en un tracte afectiu i no violent dins d’un marc de normes i valors en l’exercici de la responsabilitat de ser pares. El seu objectiu és potenciar la seguretat i progressiva autonomia del nen i contribuir al desenvolupament  de manera integral  promovent el seu benestar personal i social.

Què cal tenir en compte com a pares i mares?

La criança positiva  es basa principalment en apostar per crear vincle amb el nen en lloc de castigar, deixant enrera l’antiga manera d’educar a partir de càstigs i cops. L’objectiu principal és acompanyar,  educar amb respecte, amb autoritat i confiança i no amb autoritarisme, i que permeti crear vincles sense por. Es prioritza la importància de la comunicació i estimació tal com són, mostrant interès per les coses que els agraden i els preocupen i també pels seus sentiments. 

 

Educar positivament també implica posar límits, alhora que fomentant que siguin autònoms.  L’educació amb el nen  ha de ser acord amb els criteris dels pares i mares i no amb els seus capricis. Sempre des de la no-violència.  També cal reforçar pautes educatives per a la millora de la convivència familar i evitar crisis. 

 

Important cuidar com organitzar el temps que dediquem als nostres fills i filles a la vida quotidiana, perquè  sigui un temps de qualitat, anticipant les  reaccions i necessitats del nen per estar un pas endavant.  També cal ser conscients  del propi estil de criança, les influències passades lligades a la història pròpia de les famílies d’origen tant del pare com de la mare, i de les relacions actuals amb la família extensa i amb la comunitat. Així mateix,  identificar  els nivells de paciència de les figures adultes poden ajudar  a corregir patrons que puguin no ser beneficiosos. 

Avantatges de la criança positiva

Les criatures pujades positivament són més segures, tenen més clar allò que volen i poden argumentar i contraargumentar. Tenen una ment més pròpia i no només obeeixen, per tant volen entendre i opinar sobre allò que fan. El desenvolupament d’aquest tipus de criança fa que els menors i els joves estructurin la ment, el llenguatge, les relacions interpersonals i el jo de forma harmoniosa i madura, amb un aprenentatge de gestió emocional, i tot això els ajuda a convertir-se en adults sans.

Com et puc acompanyar?

A la meva formació sistèmica i atenció a  famílies tinc present que els canvis en un membre del sistema afavoreix el canvi en el conjunt.  Si voleu, us puc acompanyar com a mare o pare en aquest viatge d’aprenentatge continu i entesa entre pares i fills, amb l’objectiu d’ augmentar les  habilitats parentals i mobilitzar els recursos personals necessaris  per  poder millorar i satisfer les necessitats familiars dins d’aquest tipus de criança positiva.

Necessitem 4 abraçades al dia per sobreviure. Necessitem 8 abraçades al dia per mantenir-nos. Necessitem 12 abraçades al dia per créixer....
Virgínia Satir

Tipus d'atenció dins d'aquesta criança positiva:

  • Consulta  i/o assessorament  a la criança positiva. Pot ser individual o en parella. 
  • Treball grupal amb diverses famílies, de forma telemàtica i en xarxa. Grup de pares i mares que es troben a les diferents etapes de la criança compartint temes d’interès comú, i interessats a potenciar i posar en pràctica aquesta criança positiva.
  • Realització de tallers.

Pots consultar-me si vols més informació o participar en el treball individual / grupal