elvirapuig

Psicoteràpia individual

Les persones se senten pertorbades no per les coses sinó pels punts de vista que adoptin sobre aquestes coses.
Epictet

Circumstàncies que es poden treballar.

  • Crisis vitals.
  • Problemes de relació personal.
  • Manca d’autoestima.
  • Dependència emocional.
  • Ansietat, depressió i altres trastorns.
  • Problemes d’orientació sexual.
  • Inseguretats davant decisions.
  • Conseqüències d’una agressió o abús.
  • Situacions de dol i pèrdua.
  • Maternitat o paternitat entre d’altres…..

Com treballo la psicoteràpia individual?

Als que corren en un laberint, la seva mateixa velocitat els confon.
Séneca.

La psicoteràpia individual s’ofereix a aquelles persones amb patiment psíquic i limitador, o bé a les persones que volen  replantejar-se i reflexionar sobre aspectes de la seva trajectòria vital. Els temes que es poden treballar poden ser molt diversos, des de pors, ansietat, depressió, pèrdues, dificultats relacionals, timidesa, baixa autoestima o crisis personals….. L’entorn de treball d’acceptació, confidencialitat, confiança i respecte des d’un enfocament sistèmic-relacional amb perspectiva integradora, permet expressar lliurement les preocupacions i sentiments amb l’objectiu de cercar una nova perspectiva que permeti un millor coneixement sobre si mateix i de l’entorn, comprendre el que es necessita i alhora poder afrontar les dificultats de manera diferent desenvolupant els propis recursos personals i relacionals. Si es creu convenient, també es pot convidar altres membres de la família o parella per ajudar a resoldre els conflictes.

 

Des de la primera sessió recullo informació i estableixo un programa de treball pactat per fer front a les dificultats. La quantitat de sessions dependrà dels objectius pactats i del procés terapèutic. Les sessions es poden fer setmanalment o quinzenalment. Més endavant es pot fer un seguiment.

 

Aconseguirem regular les teves emocions, treballar a nivell de pensaments i poder veure les coses de manera diferent.

Vols saber-ne més?