elvirapuig

Psicoteràpia familiar

El missatge enviat no sempre és el missatge rebut.
Virginia Satir
Quan se sent por d'algú és perquè li hem concedit poder sobre nosaltres.
Hermann Hesse

Es recomana un especialista en psicoteràpia familiar

Quan hi han situacions específiques:

 • Amb discussions freqüents a la família.
 • Davant desacords a la família i no es troben mecanismes per arribar a solucions.
 • Quan es presenten símptomes com tristesa, ansietat, ràbia….
 • Si apareix un trastorn específic com trastorn de la conducta alimentària, trastorn depressiu, trastorn obsessiu compulsiu….
 • Davant els processos de famílies adoptives o d’acolliment.

 

Quan hi ha dificultats per afrontar situacions normals:

 • Gestió del dia a dia.
 • Passar d’estar sense fills a tenir fills en època de criança.
 • Davant el procés d’autonomia dels fills a l’adolescència.
 • Gestió d’una família quan els fills són adults i no s’emancipen.
 • Quan cal tenir cura de la generació de la gent gran.
 • Davant situacions de dol o pèrdua d’algun membre.
 • En processos de separació o divorci.

Com treballo la psicoteràpia familiar?

La psicoteràpia familiar és un diàleg que es construeix i que es desenvolupa durant un període de temps i que involucra el psicoterapeuta i la família que travesa alguna crisi o dificultat. Un dels objectius de la teràpia és que la família pugui utilitzar la crisi com una oportunitat i no com un obstàcle, i que pugui sortir amb més fortalesa i recursos que li permetin créixer. Un altre objectiu és que la família pugui tornar a trobar  el seu camí, reconduint el recorregut que parteix de la seva història familiar.

Els temes que es poden treballar poden ser sobre dificultats en la comunicació i educació amb els fills, conflictes intergeneracionals, patologies dins del sistema familiar, processos de dol… entre d’altres.

A la psicoteràpia es proposen alternatives, es busca accentuar les competències de la pròpia família i activar la seva participació en la resolució dels seus problemes. El psicoterapeuta, en una dinàmica de treball activa, no decideix quins són els canvis a fer  sinó que ajuda a afavorir situacions que produeixen el canvi.

El procés psicoterapèutic és diferent per a cada sistema familiar, ja que totes les famílies són diferents. En alguns casos es pot reunir tota la família nuclear, o bé les persones que conviuen junts, amb l’objectiu de poder visualitzar la dinàmica familiar i, alhora, poder generar un espai perquè tothom es pugui expressar i ajudi a trobar les millors sortides a la situació de conflicte que presenten. En altres casos, hi ha la possibilitat de ser més flexibles sobre qui ha de ser a les sessions, com pot ser la presència només dels pares, o algun altre membre significatiu de la família.

Les sessions solen ser quinzenals i posteriorment mensuals. A les primeres sessions és important veure tots els membres de la família, per  poder-los tenir en compte,  i poder avaluar les dinàmiques relacionals. Des de la primera sessió recullo informació i es pauta de manera progressiva un programa de treball. Els treballs familiars solen ser de curta durada, amb una mitjana de deu sessions.

La importància de la prevenció

No cal esperar que aparegui un problema a la família per consultar un especialista. La família hauria de ser font de benestar per a tothom, amb calma, alegria, superació dels obstacles. Quan això no és així, és un bon motiu per consultar.

Tenir fills no et converteix en pare, igual que tenir un piano no et fa pianista.
Michael Levine

No dubtis i demana més informació