elvirapuig

Preguntes freqüents

//

A l'hora de plantejar-se fer psicoteràpia, podem tenir molts dubtes, alguns els podem resoldre en aquest apartat, i d'altres n'estic a la teva disposició per a respondre'ls quan vulguis saber-ho.

//

Preguntes freqüents

Quan estem passant una situació conflictiva a la vida on hi ha malestar i patiment, un punt de vista objectiu i professional ens pot ajudar a compartir el problema i poder veure’l des d’una altra perspectiva, trobar ajuda en la presa de decisions, o bé adquirir noves eines. Les crisis són oportunitats de canvi, i si hi ha un professional al costat ètic i experimentat es podran detectar si hi ha desajustos conductuals i mentals, situar-nos i trobar sortida a temes complexos que la vida ens presenta i així poder recuperar el benestar.

De vegades no entenem què ens passa i només hi ha una identificació de malestar amb algun símptoma com l’ansietat, les fòbies, la manca de motivació…. o quan sentim que sempre ens passa el mateix una vegada i una altra. Els psicòlegs especialitzats en psicoteràpia som experts en orientar les persones perquè s’adaptin als canvis, en coherència amb els seus valors i desitjos. Alhora no cal estar malament, sinó voler millorar a nivell personal, així com millorar les nostres relacions personals i familiars.
La confiança en el professional, sentir-nos escoltats en un espai on poder parar i connectar amb nosaltres mateixos sense barreres, podrà permetre trobar sortides noves.

Ser més conscient de les meves fortaleses, de les meves capacitats i de les meves limitacions, i aprendre a gestionar les emocions, els  pensaments i les accions d’una manera més òptima. Conèixer-me millor per decidir què vull treballar i quins canvis vull fer a la meva vida, amb augment de les habilitats personals i de la pròpia autoestima.

Realitzo una primera entrevista on puc recollir informació a través d’escoltar i fer preguntes, com el motiu de consulta, la història familiar, antecedents… que em permeten fer una configuració de la situació i diagnòstic.
Posteriorment marquem conjuntament els objectius de treball amb una proposta i periodicitat de les sessions, i explico la meva orientació i metodologia.

Això depèn del tipus de problema o de la dificultat que tingui i del temps que porta acompanyant-me. Per optimitzar la feina, cal que em comprometi a la teràpia i tingui ganes de fer canvis. De  vegades les situacions es poden resoldre en dos dies, altres en mesos o altres en un any.
La freqüència dependrà dels objectius plantejats i de les necessitats de cada persona. Podem fer una única consulta, o bé fer una  feina setmanal o quinzenal. En casos de seguiment i conforme s’avanci en el tractament es van espaiant les sessions que poden ser  mensuals, trimestrals o semestrals.
La implicació en el procés terapèutic, i aplicar a la vida quotidiana els aprenentatges adquirits facilita els avenços.

Les sessions de psicoteràpia individual tenen una durada de 60 minuts, i les de psicoteràpia de família i de parella de 70 minuts aproximadament.

Per exercir com a psicòloga cal estar col·legiada, i un dels deures de l’exercici professional és la confidencialitat de totes les dades que es tractin. El que compartim a la sessió és totalment confidencial, i si es creu necessari parlar amb els teus pares, els teus fills o parella et demanaré permís. La llei si ens obliga a informar només davant casos de maltractament, abús sexual o quan es tingui la intenció de causar un greu mal a si mateix o altres.

Un psiquiatre és un professional que ha realitzat la formació universitària en medicina amb especialitat de psiquiatria. Estudia i tracta els processos biològics relacionats amb la salut mental. La seva teràpia presenta més tendència a la farmacologia receptant fàrmacs que puguin millorar els símptomes cosa que els psicòlegs com a llicenciats universitaris no podem fer, nosaltres fem servir altres eines psicològiques.
En cas de necessitar-ho, en alguns trastorns puc treballar de forma multidisciplinària, i aquest mode de treball conjunt sembla una bona eina on cada professional fa la seva feina de manera coordinada.

Quan estem passant una situació conflictiva a la vida on hi ha malestar i patiment, un punt de vista objectiu i professional ens pot ajudar a compartir el problema i poder veure’l des d’una altra perspectiva, trobar ajuda en la presa de decisions, o bé adquirir noves eines. Les crisis són oportunitats de canvi, i si hi ha un professional al costat ètic i experimentat es podran detectar si hi ha desajustos conductuals i mentals, situar-nos i trobar sortida a temes complexos que la vida ens presenta i així poder recuperar el benestar.

De vegades no entenem què ens passa i només hi ha una identificació de malestar amb algun símptoma com l’ansietat, les fòbies, la manca de motivació…. o quan sentim que sempre ens passa el mateix una vegada i una altra. Els psicòlegs especialitzats en psicoteràpia som experts en orientar les persones perquè s’adaptin als canvis, en coherència amb els seus valors i desitjos. Alhora no cal estar malament, sinó voler millorar a nivell personal, així com millorar les nostres relacions personals i familiars.
La confiança en el professional, sentir-nos escoltats en un espai on poder parar i connectar amb nosaltres mateixos sense barreres, podrà permetre trobar sortides noves.

Ser més conscient de les meves fortaleses, de les meves capacitats i de les meves limitacions, i aprendre a gestionar les emocions, els  pensaments i les accions d’una manera més òptima. Conèixer-me millor per decidir què vull treballar i quins canvis vull fer a la meva vida, amb augment de les habilitats personals i de la pròpia autoestima.

Realitzo una primera entrevista on puc recollir informació a través d’escoltar i fer preguntes, com el motiu de consulta, la història familiar, antecedents… que em permeten fer una configuració de la situació i diagnòstic.
Posteriorment marquem conjuntament els objectius de treball amb una proposta i periodicitat de les sessions, i explico la meva orientació i metodologia.

Això depèn del tipus de problema o de la dificultat que tingui i del temps que porta acompanyant-me. Per optimitzar la feina, cal que em comprometi a la teràpia i tingui ganes de fer canvis. De  vegades les situacions es poden resoldre en dos dies, altres en mesos o altres en un any.
La freqüència dependrà dels objectius plantejats i de les necessitats de cada persona. Podem fer una única consulta, o bé fer una  feina setmanal o quinzenal. En casos de seguiment i conforme s’avanci en el tractament es van espaiant les sessions que poden ser  mensuals, trimestrals o semestrals.
La implicació en el procés terapèutic, i aplicar a la vida quotidiana els aprenentatges adquirits facilita els avenços.

Les sessions de psicoteràpia individual tenen una durada de 60 minuts, i les de psicoteràpia de família i de parella de 70 minuts aproximadament.

Per exercir com a psicòloga cal estar col·legiada, i un dels deures de l’exercici professional és la confidencialitat de totes les dades que es tractin. El que compartim a la sessió és totalment confidencial, i si es creu necessari parlar amb els teus pares, els teus fills o parella et demanaré permís. La llei si ens obliga a informar només davant casos de maltractament, abús sexual o quan es tingui la intenció de causar un greu mal a si mateix o altres.

Un psiquiatre és un professional que ha realitzat la formació universitària en medicina amb especialitat de psiquiatria. Estudia i tracta els processos biològics relacionats amb la salut mental. La seva teràpia presenta més tendència a la farmacologia receptant fàrmacs que puguin millorar els símptomes cosa que els psicòlegs com a llicenciats universitaris no podem fer, nosaltres fem servir altres eines psicològiques.
En cas de necessitar-ho, en alguns trastorns puc treballar de forma multidisciplinària, i aquest mode de treball conjunt sembla una bona eina on cada professional fa la seva feina de manera coordinada.

Tots som estranys per a nosaltres mateixos, i si tenim alguna sensació de qui som, és només perquè vivim a la mirada dels altres.
Paul Auster

Tens dubtes?