elvirapuig

Psicoteràpia de parella

Camina cap al sol i les ombres quedaran sempre darrere teu.
Walt Whitman

Que es pot treballar amb psicoteràpia de parella?

 • Dificultats de comunicació.
 • El distanciament afectiu i emocional.
 • Dificultats de relació amb les famílies extenses.
 • L’adaptació als diferents moments del cicle vital.
 • La monotonia i la rutina.
 • Problemes sexuals.
 • L’educació dels fills.
 • Separació i divorci.
 • Agressivitat dins de la parella.
 • Projectes vitals poc coincidents.
 • Factors vitals estressants: dols, pèrdues de treball, jubilació, etc.
 • Malaltia crònica.
 • Altres…

Com treballo la psicoteràpia de parella?

terapia de pareja en elvira puig psciología
La impossibilitat de no comunicar
Paul Watzlawick

Quan les parelles es troben en situació de crisi, estan plenes de dolor i sense il·lusió, o no poden fer front  als esdeveniments que les envolten, poden triar la psicoteràpia de parella com una manera  de resoldre les seves dificultats.

 

La psicoteràpia de parella té com a objectiu treballar per a la reconstrucció de la relació. Així mateix, podrà ser útil quan els membres de la parella s’adonen que la seva vida comuna els és molt difícil i plena de confusions. En aquests casos, la teràpia col·labora perquè cada membre pugui aclarir  què està passant i comprendre les seves necessitats i les de la seva parella, trobant vies de convivència conjunta més favorables per a totes dues parts.

Es poden aprendre noves formes de comunicació i expressió de sentiments, emocions i modificar patrons de relacions disfuncionals. També, desenvolupar habilitats de comunicació i de resolució de conflictes, augmentar la capacitat per manejar els canvis i treballar qualsevol situació que suposi patiment per alguna de les dues parts. També, es poden treballar dificultats en la relació de parella amb un treball individual, encara que això suposa menys possibilitats de canvis i efectivitat.

 

Si la relació no és possible, també s’ajuda cap a la preparació per a un procés de separació en què participin les dues parts. És un procés de mediació que permet ajudar a trobar acords en les situacions en què també hi ha fills comuns de la relació.

 

Habitualment treballo amb els dos membres de la parella conjuntament, encara que en ocasions puntuals es pot sol·licitar una sessió amb cada  membre per separat. Les tres primeres sessions es poden fer setmanalment i, a partir d’aquí es poden espaiar cada quinze dies.

 

Des de la primera sessió recullo informació i estableixo un programa de treball, amb orientacions clares per fer front a les dificultats presents. No hi ha una forma de poder preveure la quantitat de sessions necessàries, però és força habitual realitzar entre sis i dotze sessions.

Pots consultar-me